THE VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES FOR THE SAKE OF REVITALIZATION PROCESSES
PDF

Keywords

świadczenia ekosystemów, rewitalizacja, park, tereny odłogowane, ogrody działkowe

How to Cite

Bernaciak, A. (2016). THE VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES FOR THE SAKE OF REVITALIZATION PROCESSES. Economics and Environment, 59(4), 11. Retrieved from https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/205

Abstract

STRESZCZENIE: Wycena świadczeń ekosystemów miejskich może stać się elementem ewaluacji działań strategicznych i planistycznych w miastach. Szczególnie wartościowa wydaje się w odniesieniu do procesów rewitalizacji przestrzeni. Specyfika procesu odnowy przestrzeni miejskiej, połączonej z szerokim spektrum interwencji społeczno- ekonomicznej, umożliwia wykorzystanie co najmniej kilku metod wyceny świadczeń. Zdecydowanie mniej kosztowne wydaje się jednak posługiwanie się wynikami badań prowadzonych dla innych potrzeb lub adaptowanie wyników z innych jednostek przestrzennych. Jako przykład praktycznego zastosowania zaprezentowano ewaluację świadczeń dla terenów zieleni poddawanych rewitalizacji w Gnieźnie.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.