THE VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES FOR THE SAKE OF REVITALIZATION PROCESSES
PDF

Keywords

świadczenia ekosystemów, rewitalizacja, park, tereny odłogowane, ogrody działkowe

Abstract

STRESZCZENIE: Wycena świadczeń ekosystemów miejskich może stać się elementem ewaluacji działań strategicznych i planistycznych w miastach. Szczególnie wartościowa wydaje się w odniesieniu do procesów rewitalizacji przestrzeni. Specyfika procesu odnowy przestrzeni miejskiej, połączonej z szerokim spektrum interwencji społeczno- ekonomicznej, umożliwia wykorzystanie co najmniej kilku metod wyceny świadczeń. Zdecydowanie mniej kosztowne wydaje się jednak posługiwanie się wynikami badań prowadzonych dla innych potrzeb lub adaptowanie wyników z innych jednostek przestrzennych. Jako przykład praktycznego zastosowania zaprezentowano ewaluację świadczeń dla terenów zieleni poddawanych rewitalizacji w Gnieźnie.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.