Reviewers

2022

Hanna Adamska, Poland • Yousaf Ali, Italy • Abdullah Alkhrabsheh, Jordan • Felix Arion, Romania • Agnieszka Baran, Poland • Paweł Bartoszczuk, Poland • Neval Baycan, Turkey • Agnieszka Becla, Poland • Katarzyna Bentkowska, Poland • Krzysztof Berbeka, Poland • Arnold Bernaciak, Poland • Michał Borychowski, Poland • Grażyna Borys, Poland • Tadeusz Borys, Poland • Adam Budnikowski, Poland • Małgorzata Burchard-Dziubińska, Poland • Claudiu Cicea, Romania • Agnieszka Ciechelska, Poland • Agnieszka Cienciała, Poland • Eva Cudlinova, Czechia • Stanisław Czaja, Poland • Robert Czubaszek, Poland • Mariusz Dudziak, Poland • Izabela Dziaduch, Poland • Joanna Ejdys, Poland • Beata Feledyn-Szewczyk, Poland • Dorota Gawryluk, Poland • Ewa Glińska, Poland • Beata Gładkowska-Chocian, Poland • Joanna Godlewska, Poland • Anna Grobelak, Poland • Zurab Gvishiani, Georgia • Sławomira Hajduk, Poland • Katarzyna Halicka, Poland • Ewa Jastrzębska, Poland • Pornchai Jedaman, Thailand • Marek Kalenik, Poland • Agnieszka Karman, Poland • Beata Karolińczak, Poland • Armand Kasztelan, Poland • Aleksander Kiryluk, Poland • Halina Kiryluk, Poland • Lidia Kłos, Poland • Urszula Kobylińska, Poland • Karol Kociszewski, Poland • Zofia Kołoszko-Chomentowska, Poland • Jadwiga Królikowska, Poland • Barbara Kryk, Poland • Jurga Kucinskiene, Lithuania • Levent Kutlu, USA • Natalija Lepkova, Lithuania • Paulina Legutko-Kobus, Poland • Lienite Litavniece, Latvia • Agnieszka Lorek, Poland • Agata Lulewicz, Poland • Nikolaj Makisza, Russia • Kati Manskinen, Finland • Froilan D. Mobo, Philippines • Urszula Motowidlak, Poland • Karol Mrozik, Poland • Maciej Nyka, Poland • Altan Ozkan, Turkey • Damian Panasiuk, Poland • Bogumiła Pawluśkiewicz, Poland • Dariusz Pieńkowski, Poland • Jolanta Pileckiene, Lithuania • Carolina Piña Ramírez, Spain • Wojciech Piontek, Poland • Arkadiusz Piwowar, Poland • Adam Płachciak, Poland • Małgorzata Pstrocka-Rak, Poland • Konrad Prandecki, Poland • Leszek Preisner, Poland • Jolanta Prusiel, Poland • Dustin Tahisin Rodríguez, Columbia • Ksymena Rosiek, Poland • Agnieszka Rzeńca, Poland • Natalia Sajnóg, Poland • Petr Scholz, Czechia • Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Poland • Łukasz Siemieniuk, Poland • Sławomir Snarski, Poland • Agnieszka Sobol, Poland • Danuta Szpilko, Poland • Agnieszka Thier, Poland • Daniel Tokarski, Poland • Konrad Turkowski, Poland • Maria Urbaniec, Poland • Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Poland • Sabina Zaremba-Warnke, Poland • Wojciech Zbaraszewski, Poland • Romuald Ziółkowski, Poland • Tomasz Żylicz, Poland

2021

Dr Hanna ADAMSKA, Poland • Dr Agnieszka BECLA, Poland • Dr Anna BERNACIAK, Poland • Dr Piotr BOŁTRYK, Poland • Prof. Eng. Elżbieta BRONIEWICZ, Poland • Prof. Claudiu CICEA, Romania • Prof. Stanisław CZAJA, Poland • Dr Eng. Joanna GODLEWSKA, Poland • Prof. Hanna GENDEL GUTERMAN, Israel • Dr Aldona HARASIMOWICZ, Poland • Prof. Armand KASZTELAN, Poland • Prof. Zofia KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA, Poland • Prof. Aleksy KWILINSKI, Ukraine • Prof. Barbara KRYK, Poland • Dr Paulina LEGUTKO-KOBUS, Poland • Prof. Agnieszka LOREK, Poland • Prof. Eng. Agata LULEWICZ, Poland • Prof. Krzysztof MALIK, Poland • Prof. Eng. Agnieszka MAKARA, Poland • Dr Anna MATEL, Poland • Dr. Froilan D. MOBO, Philippines • Prof. Urszula MOTOWIDLAK, Poland • Prof. Karol MROZIK, Poland • Dr Arkadiusz NIEDŹWIECKI, Poland • Dr Andrzej PAWLUCZUK, Poland • Dr Monika PARADOWSKA, Poland • Prof. Wojciech PIONTEK, Poland • Dr Carolina PINA RAMIREZ, Spain • Dr Konrad PRANDECKI, Poland • Dr Martin ROVNAK, Slovakia • Prof. Eng. Michał SARNOWSKI, Poland • Dr Agnieszka SOBOL, Poland • Prof. Małgorzata STĘPNIEWSKA, Poland • Prof. Eng. Maciej STOLARSKI, Poland • Dr Eng. Paweł WOLIŃSKI, Poland • Dr Emilia WYSOCKA-FIJOREK, Poland • Prof. Joanna ZARĘBSKA, Poland • Prof. Anetta ZIELIŃSKA, Poland • Dr Eng. Roman ZIÓŁKOWSKI, Poland

 

2020

Prof. Natalуа Andrуeуeva, Ukraine • Prof. Arnold Bernaciak, Poland •  Dr Piotr Bołtryk, Poland • Prof. Tadeusz Borys, Poland • Prof. Claudiu Cicea,  Romania • Prof. Stanisław Czaja, Poland • Prof. Tomáš Gajdošík, Slovakia • Dr inż. Joanna Godlewska, Poland • Prof. Kazimierz Górka, Poland • Prof. Alicja Graczyk, Poland • Prof. Eng. Katarzyna Ignatowicz, Poland • Dr Ewa Jastrzębska, Poland • Dr Eng. Joanna Kazimierowicz, Poland • Prof. Karol Kociszewski, Poland • Prof. Barbara Kryk, Poland • Prof. Eng. Agata Lulewicz, Poland • Dr Anna Matel, Poland • Prof. Urszula Motowidlak, Poland • Prof. Karol Mrozik, Poland • Dr Arkadiusz Niedźwiecki, Poland • Dr Monika Paradowska, Poland • Prof. Eng. Bazyli Poskrobko • Prof. Eng. Jolanta Prusiel, Poland • Prof. Beata Raszka, Poland • Prof. Bożena Ryszawska, Poland • dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko •  Prof. Khrystyna Sobol, Ukraine • Prof. Eng. Izabela Tałałaj, Poland • Prof. Tetiana Vitenko, Ukraine • Prof. Anetta Zielińska, Poland


2019

Dr Hanna Adamska, Poland • Dr Bahman Jabbarian Amiri, Iran • Prof. Felix Arion, Romania • Prof. Piotr Banaszuk, Poland • Prof. Arnold Bernaciak, Poland • Prof. Eng.Elżbieta Broniewicz, Poland • Prof. Eng. Mirosław Broniewicz, Poland • Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Poland • Dr Eng.Robert Czubaszek, Poland • Dr Eng. Jacek Dawidowicz, Poland • Prof. Eng. Wojciech Dąbrowski, Poland • Dr Dominik Drzazga, Poland • Prof. Marcin Feltynowski, Poland • Prof. Iwona Foryś, Poland • Prof. Tomáš Gajdošík, Slovakia • Dr Elżbieta Gołąbeska • Prof. Kazimierz Górka, Poland • Prof. Karsten Grunewald, Germany • Prof. Andrzej Hopfer, Poland • Prof. Ryszard Janikowski, Poland • Prof. Józef Jasiczak, Poland • Dr Ewa Jastrzębska, Poland • Prof. Sławomir Kalinowski, Poland • Prof. Eng. Dorota Krawczyk, Poland • Prof. Yoram Krozer, Netherlands • Prof. Barbara Kryk, Poland • Prof. Joanna Kulczycka, Poland • Dr Paulina Legutko-Kobus, Poland • Prof. Jurij Lopatynskij, Ukraine • Prof. Piotr Małecki, Poland • Prof. Bulent Mertoglu, Turkey • Prof. Ionel-Mugurel Jitea, Romania • Prof. Rafał Miłaszewski, Poland • Prof. Maciej J. Nowak, Poland • Prof. Aleksandra Nowakowska, Poland • Dr Eng. Karolina Ogrodnik, Poland • Dr Monika Paradowska, Poland • Prof. Barbara Pawłowska, Poland • Prof. Dariusz Pieńkowski, Poland • Prof. Łukasz Popławski, Poland • Dr Bogumiła Powichrowska, Poland • Prof. Ryszard Piasecki, Poland • Prof. Wojciech Piontek, Poland • Prof. Eng. Bazyli Poskrobko • Prof. Zbigniew Przygodzki, Poland • Prof. Joanna Rodziewicz, Poland • Dr Agnieszka Rzeńca, Poland • Prof. Eng. Mirosław Skorbiłowicz, Poland • Prof. Antonis Skouloudis, Greece • Prof. Olga Sobko, Ukraine • Prof. Mariusz Sokołowicz, Poland •  Prof. Maciej Stolarski, Poland • Prof. Eng. Izabela Tałałaj, Poland • Prof. Tetiana Vitenko, Ukraine • Prof. Anetta Zielińska, Poland • Prof. Marcin Zieliński, Poland


2018

Dr Dariusz Andraka, Poland • Prof. Felix Arion, Romania • Prof. Izabela Bartkowska, Poland • Prof. Stanisław Biedugnis, Poland • Prof. Elżbieta Broniewicz, Poland • Prof. Mirosław Broniewicz, Poland • Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Poland • Prof. Andrzej Butarewicz, Poland • Prof. Mihai Cucerzan, Romania • Prof. Stanisław Czaja, Poland • Dr Jacek Dawidowicz, Poland • Dr Barbara Hadryjańska, Poland • Prof. Ryszard Janikowski, Poland • Prof. Tomáš Gajdošík, Slovakia • Prof. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Poland • Dr Joanna Godlewska, Poland • Prof. Justyna Górna, Poland • Prof. Andrzej Graczyk, Poland • Dr Marian Gúčik, Slovakia • Prof. Olga Ilyash, Ukraine • Prof. Ionel-Mugurel JITEA, Romania • Prof. Karol Kociszewski, Poland • Prof. Zofia Kołoszko-Chomentowska, Poland • Prof. Jakub Kronenberg, Poland • Prof. Yoram Krozer, Netherlands • Prof. Barbara Kryk, Poland • Prof. Yaroslav Kulchytskyj, Ukraine • Prof. Yurii Lopatynskyi, Ukraine • Prof. Władysława Łuczka-Bakuła, Poland • Prof. Danuta Mierzwa, Poland • Prof. Rafał Miłaszewski, Poland • Prof. Urszula Motowidlak, Poland • Prof. Ryszard Piasecki, Poland • Prof. Dariusz Pieńkowski, Poland • Prof. Leszek Preisner, Poland • Dr Ksymena Rosiek, Poland • Prof. Antonio Rodero Serrano, Spain • Prof. Alicja Siuta-Olcha, Poland • Prof. Antonis Skouloudis, Greece • Prof. Olgha Sobko, Ukraine • Prof. Ewa Szalińska van Overdijk, Poland • Prof. Elżbieta Szymańska, Poland • Prof. Jerzy Śleszyński, Poland • Prof. Tetiana Vitenko, Ukraine • Prof. Tomasz Walczykiewicz, Poland • Dr Andrzej Wiszniewski, Poland • Dr Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Poland • Prof. Marcin Zieliński, Poland


2017

Prof. Felix Arion, Romania • Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Poland • Prof. Mihai Cucerzan, Romania • Prof. Eva Cudlinowa, Czech Republic • Prof. Tomáš Gajdošík, Slovakia • Prof. Anna Gardocka-Jałowiec, Poland • Dr Joanna Godlewska, Poland • Prof. Kazimierz Górka, Poland • Prof. Marian Gúčik, Slovakia • Dr Tadeusz Jędrysiak, Poland • Prof. Rafał Miłaszewski, Poland • Prof. Gregory Monasyrski, Ukraine • Prof. Dariusz Pieńkowski, Poland • Prof. Tadeusz Pindór, Poland • Prof. Wojciech Piontek, Poland • Prof. Leszek Preisner, Poland • Prof. Volodymyr Pysarenko, Romania • Prof. Olgha Sobko, Ukraine • Prof. Elżbieta Szymańska, Poland • Prof. Konrad Turkowski, Poland • Prof. Saulius Vasarevičius, Lithuania • Prof. Tetiana Vitenko, Ukraine • Prof. Anetta Zielińska, Poland


2016

dr hab. prof. WSB Arnold Bernaciak • prof. dr hab. Janina Borysiak • dr hab. prof. UŁ Małgorzata
Burchard-Dziubińska • dr hab. Maciej Fic • dr inż. Joanna Godlewska • prof. dr hab.  Kazimierz Górka 
• dr Aldona Harasimowicz • dr hab. Mikołaj Jalinik • dr hab. inż. prof. PB Andrzej Kobryń • dr hab. inż. Zofia Kołoszko- Chomentowska • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski • dr hab. prof. US Barbara Kryk
• dr inż. Monika Latkowska • dr hab. Damian Łowicki • dr hab. Piotr Matczak • dr Łukasz Mikuła
• prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski • prof. dr hab. Andrzej Mizgajski • dr hab. inż. prof. UAM Jan
Piekarczyk • dr hab. Dariusz Pieńkowski • dr hab. inż. Tadeusz Pindór  • prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko • dr inż. Tomasz Poskrobko • dr hab. inż. Jolanta Prusiel • dr Sylwia Słupik • dr Małgorzata Stępniewska • dr Iwona Szumacher • dr Wojciech Zbaraszewski  • dr hab. Anetta Zielińska 


2015

dr hab. prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska • dr hab. prof. US Augustyna Burlita • dr inż. Maciej Cygler •  dr hab. inż. prof. PB Joanna Ejdys •  prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka • dr Aldona Harasimowicz • dr hab. Mikołaj Jalinik •  dr hab. prof. UwB Dariusz Kiełczewski • dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska • dr hab. prof. UP Eugeniusz Kośmicki • dr hab. prof. US Barbara Kryk • dr Magdalena Ligus • prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko • prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko • dr Ksymena Rosiek • dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko • dr hab. Anetta Zielińska


2014

prof. dr hab. Waldemar Gos prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek prof. dr hab. Jerzy Solon prof. dr hab. Ewa Roo-Zielińska prof. dr hab. Andrzej Mizgajski dr Małgorzata Stępniewska dr Jakub Kronenbergdr hab. Zbigniew Zwoliński dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisieldr hab. prof. US Augustyna Burlitadr hab. prof. PB Joanna Ejdys dr hab. Piotr Małecki dr hab. Małgorzata Mazurekdr hab. Jerzy Śleszyński dr hab. Dariusz Kiełczewski dr hab. Arnold Bernaciak dr Elżbieta Broniewicz dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko dr Dariusz Pieńkowski dr Damian Łowicki


2013

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki  prof. dr hab. inż. Jozefa Wiater prof. dr hab. inż. Andrzej Krolikowski prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich dr hab. prof. US Marian Malickidr hab. prof. US Iwona Foryś dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz dr hab. prof. US Augustyna Burlita dr hab. prof. UR w Krakowie Łukasz Popławski dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM  dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PKdr hab. Grażyna Łaska dr hab. Eugeniusz Kośmicki dr hab. Dariusz Kiełczewski prof. UwB