Welcome to the website of the journal "Economics and Environment"

   
   

I would like to express my gratitude to all Authors, Reviewers and Members of the Program Council and Editorial Board for the high quality of your work which allowed the journal "Ekonomia i Środowisko" ("Economics and Environment") to be among the best global scientific journals in

Web of Science - Emerging Sources Citation Index.


Thank you very much!

Editor in Chief

Elzbieta Broniewicz

 

 

The journal "Economics and Environment" ("Ekonomia i Środowisko") is a leading Polish quarterly journal in economics of environment and natural resources. It has existed since 1992.  The reference version of the journal is the paper version.

The journal "Economics and Environment" received 12 points in the list of scientific journals list by the Ministry of Science and Higher Education (Part B).

The journal has been indexed in the following databases:

Master Journal List

         Emerging Sources Citation Index

Agro

BazEkon

BazTech

Index Copernicus

EHIR PLUS

The Program Council of the journal "Economics and Environment":

 • Professor Zbigniew Bochniarz (USA)
 • Professor Tadeusz Borys
 • Professor Leon Braat (Netherlands)
 • Professor Adam Budnikowski
 • Professor Eva Cudlínová (Czechia)
 • Professor Józefa Famielec
 • Professor Bogusław Fiedor
 • Professor Wojciech J. Florkowski (USA)
 • Professor Kazimierz Górka
 • Professor Włodzimierz Kaczyński (USA)
 • Professor Teresa Łaguna
 • Professor Rafał Miłaszewski
 • Professor Bazyli Poskrobko
 • Professor Leszek Preisner
 • Professor Tomasz Żylicz

Editorial BOARD:

The journal's editor in chief is Professor Elżbieta Broniewicz

The Secretaries of Editorial Office is Dr Eng. Karolina Ogrodnik

Editors of particular sections are:

 • Professor Małgorzata Burchard-Dziubińska
 • Professor Stanisław Czaja
 • Professor Dariusz Kiełczewski
 • Professor Eugeniusz Kośmicki
 • Professor Barbara Kryk
 
 

Internationalization of the website of the Journal "Economics and Environment" - the task financed under the agreement 536/P-DUN/ 2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education designated for science dissemination activities in 2017-2018 Umiędzynarodowienie strony internetowej Czasopisma „Ekonomia i Środowisko” - zadanie sfinansowane w ramach umowy 536/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w latach 2017-2018

 

We use Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).