• Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
 • email: czasopismo@fe.org.pl
 • tel. +48 85 744 60 96

Witamy Państwa na stronie czasopisma "Ekonomia i Środowisko"

Czasopismo "Ekonomia i Środowisko" istnieje od 1992 roku. Od początku istnienia publikacje ukazywały się w trybie półrocznym. Od 2013 roku czasopismo jest kwartalnikiem.

Czasopismo "Ekonomia i Środowisko" uzyskało 12 punktów na liście czasopism naukowych podanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B). 

Czasopismo jest indeksowane w bazie Agro, BazEkon, BazTech, Index Copernicus, EHIR PLUS

W skład Rady Programowej czasopisma "Ekonomia i Środowisko" wchodzą:
The Program Council of the journal "Economics and Environment" comprises:

 • prof. Zbigniew Bochniarz (USA)
 • prof. Tadeusz Borys
 • prof. Leon Braat (Holandia)
 • prof. Adam Budnikowski
 • prof. Eva Cudlínová (Czechy)
 • prof. Józefa Famielec
 • prof. Bogusław Fiedor
 • prof. Wojciech J. Florkowski (USA)
 • prof. Kazimierz Górka
 • prof. Włodzimierz Kaczyński (USA)
 • prof. Teresa Łaguna
 • prof. Rafał Miłaszewski
 • prof. Bazyli Poskrobko
 • prof. Leszek Preisner
 • prof. Tomasz Żylicz

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr inż. Elżbieta Broniewicz

The journal's editor in chief is Ph.D. Elżbieta Broniewicz

Sekretarzem Redakcji jest dr Bogumiła Powichrowska

The Secretary of Editorial Office is dr Bogumiła Powichrowska

Redaktorami działowymi są:
Editors of particular sections are:

 • prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska,
 • prof. Stanisław Czaja,
 • prof. Dariusz Kiełczewski,
 • prof. Eugeniusz Kośmicki,
 • prof. Barbara Kryk.