FOREST RESOURCES AS A BASIS TO CREATION OF AN INTEGRATED TOURIST PRODUCT OF AN AREA ON THE EXAMPLE OF BIAŁOWIEZA FOREST
PDF

Keywords

produkt turystyczny obszaru, zasoby leśne, Puszcza Białowieska, dziedzictwo leśne

How to Cite

Kiryluk, H. (2016). FOREST RESOURCES AS A BASIS TO CREATION OF AN INTEGRATED TOURIST PRODUCT OF AN AREA ON THE EXAMPLE OF BIAŁOWIEZA FOREST. Economics and Environment, 59(4), 11. Retrieved from https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/220

Abstract

STRESZCZENIE: Artykuł podejmuje problematykę szeroko rozumianego produktu turystycznego obszaru. Głównym jego celem jest analiza teoretycznych aspektów dotyczących istoty i struktury produktu turystycznego obszaru, ukazanie znaczenia zasobów leśnych w turystyce na przykładzie Puszczy Białowieskiej i przedstawienie koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego tego obszaru w oparciu o unikatowe zasoby leśne. Kreowanie nowych leśnych produktów turystycznych (jako produktów cząstkowych), które będą powiązane ze sobą wspólną ideą (pod nazwą Leśne Dziedzictwo Europy) pozwoli lepiej wykorzystać dotychczasowy unikatowy potencjał przyrodniczy regionu.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.