CONTINGENT VALUATION METHOD IN TERMS OF BEHAVIORAL ECONOMICS
PDF

Keywords

metoda wyceny warunkowej, błędy poznawcze, ekonomia behawioralna, efekt zakotwiczenia, awersja do straty, księgowanie umysłowe, status quo

How to Cite

Matel, A., & Poskrobko, T. (2016). CONTINGENT VALUATION METHOD IN TERMS OF BEHAVIORAL ECONOMICS. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, 56(1), 18. Retrieved from https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/297

Abstract

STRESZCZENIE: Celem artykułu jest próba wskazania przyczyn rozbieżności między rzeczywistą a deklarowaną skłonnością do akceptacji / zapłaty opartych na dokonaniach ekonomii behawioralnej. Rozważania zmierzają do uargumentowania tezy, zgodnie z którą ekonomia behawioralna może być przydatna w wyjaśnianiu rozbieżności między deklarowaną a rzeczywistą WTA/WTP w metodzie wyceny warunkowej. W artykule wskazano, iż błędy poznawcze i zasady myślenia heurystycznego wpływają na pozycję funkcji WTA/WTP, co powoduje przeszacowania lub niedoszacowania w wycenie dóbr pozarynkowych.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.