THE PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY
PDF

Keywords

trwały rozwój, trwałość kapitału

How to Cite

Śleszyński, J. . (2016). THE PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY . Economics and Environment, 59(4), 12. Retrieved from https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/194

Abstract

STRESZCZENIE: Celem artykułu jest przedstawienie i zinterpretowanie, a następnie rozwinięcie zasad trwałości gospodarowania, których autorem jest angielski ekonomista David Pearce. W artykule skupiono uwagę na następujących czterech zasadach: słabej, wrażliwej, silnej i restrykcyjnej trwałości gospodarowania; będących zarazem swoistymi zasadami trwałego rozwoju. Na publikacje Pearce’a i wspomniane zasady powołuje się wielu naukowców, również w Polsce, jednak dołączane komentarze często niefortunnie odbiegają od oryginalnej wersji zasadniczych wskazówek Pearce’a, które zostały wyprowadzone wprost z teoretycznych założeń ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.