Managing of types of functions Polish small towns in the context of their developmental challenges
PDF

Keywords

małe miasta
typy miast
problemy i dylematy rozwojowe

How to Cite

Popławski, Tadeusz, and Michał Grzegorek. 2024. “Managing of Types of Functions Polish Small Towns in the Context of Their Developmental Challenges ”. Economics and Environment 87 (4): 618, 1-16. https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.618.

Abstract

The article is related to the background analysis of the development dilemmas and problems of small towns. The quantitative situation of small towns in Poland was included, as well as a recognition of their functional types and identification of development barriers and dilemmas. And its management challenges. Small towns are important polycentric development centres, being a bridge between large agglomerations and rural areas. The article aims to attempt a typology of small towns in terms of their functions. To better understand the existing types of towns, the case study method and the analysis of literature and existing achievements were used, based on which new functional types of small towns were selected.

PDF

References

Bański, J. (2022). Rozważania na temat klasyfikacji małych miast – przegląd podejść badawczych i próba klasyfikacji wielokryterialnej. Przegląd Geograficzny, 94(2), 199-218. (in Polish).

Bański, J., Czapiewski, K., & Górczyńska, M. (2016). Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighbouring rural areas. Journal of Urban and Regional Analysis, 8(2), 117-131.

Bartosiewicz, B., & Marszał, T. (2011). Directions and determinants of the development of small towns from the perspective of 20 years of transformation. Łódź: University of Łódź Press. (in Polish).

Brzostowski, N., Dębkowska, K., Dmochowska-Dudek, K., Glińska, E. I., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P., Wójcik, M., & Szymańska-Zybertowicz, K. (2019). Scenarios for the development of small towns. Warsaw: Polish Institute of Economics. (in Polish).

Czarnecki, A. (2012). Znaczenie małych miast w strukturze powiązań ekonomicznych wiejskich przedsiębiorstw regionu Zielonych Płuc Polski. In K. Heffner & A. Halama (Eds.), Ewolucja funkcji małych miast (pp. 63-82). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. (in Polish).

Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., & Ważniewski, P. (2020). Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych miast w perspektywie 2035 roku. https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/01/PIE-Male_miasta.pdf (in Polish).

Glińska, E. (2010). Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej. Ekonomiczne Problemy Usług, 53, 127-136. (in Polish).

Jerczyński, M. (1997). Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast (Zagadnienia dominacji funkcjonalnej). Statystyka Polski, 85, 20-53. (in Polish).

Judd, D. R. (1999). Constructing the Tourist Bubble. In S.S. Fainstein (Ed.), The Tourist City (pp. 35-53). New Haven: CT Yale University Press.

Kantor-Pietraga, I., Krzysztofik, R., & Runge, J. (2012). Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miasta w Polsce południowej. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, 92, 9-24. (in Polish).

Latocha, A. (2011). Contemporary landscape of depopulated areas as a mosaic of relict and active landscape features (Stołowe Mts case study). The Problems of Landscape Ecology, 30, 309-316.

Pallagst, K. (2008). Shrinking Cities – Planning Challenges from an International Perspective. In S. Rugare (Ed.), Cities Growing Smaller (pp. 6-16). Cleveland: Kent State University.

Parchimowicz, E. (2015). Problemy rozwoju małych miast. Samorząd Miejski, 10(223). (in Polish).

Pawlak, A. (2009). Problemy przestrzenne wybranych małych miast położonych w strefie turystyczno-wypoczynkowej Małopolski Południowej. Czasopismo Techniczne Architektura, 106(2-A), 117-124. (in Polish).

Popławski, T. (1992). A small town and its inhabitants. An attempt to diagnose the state of consciousness of the inhabitants of small towns of the north-eastern macro-region, Borderland. Social Studies, 2, 135-152. (in Polish).

Popławski, T. (1992). Ciechanowiec - sociological portrait of Podlasie small town Borderland. Social Studies, 1, 9-22. (in Polish).

Popławski, T. (1994). Więzi rodzinne w małych miastach. In T. Popławski (Ed.), Miasta na uboczu. Przyczynek do socjologii peryferii (pp. 92-94). Białystok: Wydawnictwo Filli UW. (in Polish).

Popławski, T. (2001). Małomiasteczkowość. Analiza dotycząca szans rozwojowych małych miast w woj. Podlaskim (z Supraślem w tle). In M. Zemło & P. Czyżewski (Eds.), Małe Miasta. Historia i Współczesność (pp. 173-184). Supraśl: Wydawnictwo Współczesna Oficyna Supraska. (in Polish).

Popławski, T. (Ed.). (1994). Miasta na uboczu. Przyczynek do socjologii peryferii. Białystok: Wydawnictwo Filli UW. (in Polish).

Shrestha, C. B., & Rijal, S. P. (2017). Revisit to functional classification of towns in Nepal. The Geographical Journal of Nepal, 10, 15-27. https://doi.org/10.3126/gjn.v10i0.17387

Smith, D. P., & King, R. (2012). Editorial introduction: re-making migration theory. Population, Space and Place, 18(2), 127-133. https://doi.org/10.1002/psp.686

Szmytkie, R., & Sikorski, D. (2020). Zmiany ludnościowe małych miast w strefach zaplecza głównych aglomeracji miejskich w Polsce. Space - Society - Economy, (31), 7-24. (in Polish).

Węcławowicz, G. (2003). Geografia społeczna miast w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo PWN. (in Polish).

Związek Miast Polskich. (2019). Średnie i małe miasta w Polsce – raport. https://www.miasta.pl/aktualnosci/srednie-i-male-miasta-w-polsce-raport (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.