Financial efficiency vs. environmental efficiency on the example of the meat and poultry industry in Poland
PDF

Keywords

financial efficiency
environmental efficiency
meat and poultry industry
Poland

How to Cite

Zielińska-Chmielewska, Anna. 2023. “Financial Efficiency Vs. Environmental Efficiency on the Example of the Meat and Poultry Industry in Poland”. Economics and Environment 85 (2): 198-219. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.556.

Abstract

The purpose of the article is to assess the relationship between financial efficiency and environmental efficiency in the meat and poultry industry in Poland between 2010-2020. Firstly, the assessment of financial efficiency in the area of profitability was underdone. Secondly, the environmental efficiency in the area of selected environmental policy components was assessed. Based on the results, the author built an econometric model examining the impact of binary variables on individual financial efficiency indicators in the area of profitability. The study consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part, methods of analysis, synthesis, comparison and graphical transposition of data were used. In the practical part, quantitative methods: ratio financial analysis, ANOVA method, panel econometric modelling, and qualitative methods – case studies, were used. The study shows that for financial efficiency, the values of the net sales profitability ratio are statistically significant. The most important factor for environmental efficiency are consistently implementing transparent environmental policies. The practical implication of the study contributes to financial support for the meat and poultry industry in Poland. The social implication of the study is the urge to implement the principle of sustainable consumption.

PDF

References

Act from 27 April 2001. Environmental Protection Law. Journal of Laws of 2008, No. 25, item 150. (in Polish).

Baltagi, B. H. (2001). Econometric Analysis of Panel Data: second edition. New York: John Wiley & Sons.

Barry, D., & Hoyne, S. (2021). Sustainable measurement indicators to assess impacts of climate change: Implications for the New Green Deal Era. Current Opinion in Environmental Science and Health, 22, 100259. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2021.100259

Bień, W. (2011). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. (in Polish).

Biznes.gov.pl. (2022, October 1). Wyszukiwarka kodów PKD. https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd (in Polish).

Bragg, S. (2010). Cost Reduction Analysis: Tools and Strategies. USA: John Wiley & Sons.

Carlson, R. (2022, November 30). 6 Limitations of Using Financial Ratio Analysis. www.thebalancemoney.com/limitations-of-financial-ratio-analysis-393236.

Chyłek, E. (2016). Unijna strategia badań naukowych i innowacji w rolnictwie. Założenia dokumentu długoterminowej strategii. Przemysł spożywczy, 70(1), 6-8. (in Polish).

Czakon, W. (2009). Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9(16). (in Polish).

Czyżewski, B., Matuszczak, A., Grzelak, A., Guth, M., & Majchrzak, A. (2021). Environmental sustainable value in agriculture revisited: how does common agricultural policy contribute to eco efficiency? Sustainability Science, 16, 137-152. https://doi.org/10.1007/s11625-020-00834-6

Davies, W. (2022, August 1). What Are the Limitations of ANOVA in SPSS? www.techwalla.com/articles/what-are-the-limitations-of-anova-in-spss

Dybowski, G., & Pasińska, D. (2018). Przetwórstwo drobiu. Rynek Drobiu, 53, 11-14. (in Polish).

Ejdys, J., & Szpilko, D. (2022). European Green Deal – research directions. A systematic literature review. Ekonomia I Środowisko – Economics and Environment, 81(2), 8-38. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.455

Energianews. (2011, September 26). Mróz buduje biogazownię. https://energia.rp.pl/energetyka/art14233321-mroz-buduje-biogazownie (in Polish).

European Commission. (2022, February 11). The European Commission’s priorities. 6 Commission priorities for 2019-24. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en#priorities

European Environment Agency. (2020). Problems. Luxembourg: European Environment Agency.

Filipiak, B., & Jasińska, E. (2018). Changes in the approach to measuring efficiency of public healthcare organizations. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 78(1), 87-101.

Godawska, J. (2021). Environmental Policy stringency and its impact on air pollution in Poland. Ekonomia I Środowisko – Economics and Environment, 76(1), 16. https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/359

GSU. (2022, August 1). High performance. https://www.gsu.edu/

GUS. (2020). Wyszukiwarka. https://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html?query=spo%C5%BCywczy (in Polish).

Hadryjańska, B. (2015). Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego. Poznań: Publishing House of the Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. (in Polish).

Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 215, 150-152. (in Polish).

Jelonek, D., & Walentek, D. (2022). Exemplifying the Zero Waste Concept in smart cities. Ekonomia i Środowisko – Economics and Environment, 81(2), 40-57. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.462

Kasztelan, A., & Nowak, A. (2021). Construction and empirical verification of the Agri-Environmental Index (AEI) as a tool for assessing the green performance of agriculture. Energies, 14(1), 45. https://doi.org/10.3390/en14010045

Kenton, W. (2022, August 1). Analysis of Variance (ANOVA): Explanation, Formula, and Applications. https://www.investopedia.com/terms/a/anova.asp

Krupanek, J., Michaliszyn-Gabryś, B., & Moreno, M. (2022). Environmental performance of pig meat products and improvement opportunities. Case study form Spain. Ekonomia i Środowisko – Economics and Environment, 79(4). https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/408

Latruffe, L. (2010). Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 30. https://doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en

Lavuri, R., Jusuf, E., & Gunardi, A. (2021). Green sustainability: factors fostering and behavioural difference between millennial and gen Z: Mediating role of greenpurchase. Ekonomia i Środowisko – Economics and Environment, 76(1), 31.

Lemkowska, M., & Wiśniewska, D. (2022). Environmental insurance and ISO 14001 Environmental Management Systems – analysis of the willingness to implement systemic solutions relevant to insurance. Ekonomia I Środowisko – Economics and Environment, 81(2), 106–132. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.452

Mensch, G. (2008). Finanz-Controlling Finanzplanung und -kontrolle: Finanzplanung und -kontrolleControlling zur finanziellen Unternehmensführung. München: Oldenburg Verlag.

Mroczek, R. (2018). Przetwórstwo mięsa. Rynek mięsa. Stan i perspektywy, 55, 49-51. (in Polish).

Mroczek, R. (2020). Przetwórstwo mięsa. Rynek mięsa. Stan i perspektywy, 59, 49-51. (in Polish).

Mroczek, R. (2021). Przetwórstwo mięsa. Rynek Mięsa, 60, 42-44. (in Polish).

Mroczek, R. (2022). Przetwórstwo mięsa. Rynek Mięsa, 62(2), 49-51. (in Polish).

Nahotko, S. (2002). Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. (in Polish).

Pabian, A. (2013). Zarządzanie w koncepcji sustainability – ujęcie funkcjonalne. Przegląd Organizacji, 10, 3-10. (in Polish).

Pasińska, D. (2018). Przetwórstwo drobiu. Rynek Drobiu, 54, 10-13. (in Polish).

Pasińska, D. (2020). Przetwórstwo drobiu. Rynek Drobiu, 60, 14. (in Polish).

Pasińska, D. (2021). Przetwórstwo drobiu. Rynek Drobiu, 60, 10-13. (in Polish).

Pasińska, D. (2022). Przetwórstwo drobiu. Rynek Drobiu, 61, 10-13. (in Polish).

Pawlak, K., & Kołodziejczak, M. (2020). The Role of Agriculture in Ensuring Food Security in Developing Countries: Considerations in the Context of the Problem of Sustainable Food Production. Sustainability, 12(13), 5488. https://doi.org/10.3390/su12135488

Siderska, J., & Jadaan, K. S. (2018). Cloud manufacturing: A service-oriented manufacturing paradigm. A review paper. Engineering Management in Production and Services, 10(1), 22-31. https://doi.org/10.1515/emj-2018-0002

Sikora, A. (2020). European Green Deal – legal and financial challenges of the climate change. ERA Forum, 21, 681-697. https://doi.org/10.1007/s12027-020-00637-3

Stańko, S. (2008). Tendencje w produkcji, handlu zagranicznym i konsumpcji wieprzowiny w Polsce w latach 1990-2007. Roczniki Naukowe SERiA, 10(4), 401-404. (in Polish).

Sukiennik, J., Dokurno, Z., & Fiedor, B. (2017). System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ekonomista, 2, 121-143. (in Polish).

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org/2030agenda

Urbaniec, M., & Tomala, J. (2021). Eco-innovation measuring in European and Asian countries: a comparative analysis. Ekonomia I Środowisko – Economics and Environment, 79(4), 70-86. https://doi.org/10.34659/2021/4/28

Wasilewski, M., & Zabadała, P. (2012). Efektywność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od relacji kapitału własnego do obcego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99, 87-103. (in Polish).

Waśniewski, T., & Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. (in Polish).

Woś, A. (2004). W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ Publishing House. (in Polish).

Yang, H., Wang, X. X., & Bin, P. (2022). Agriculture carbon-emission reduction and changing factors behind agricultural eco-efficiency growth in China. Journal of Cleaner Production, 334, 130193. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130193

Yu, N., Skripniuk, V., Abdelnabi, S., & Fritz, M. (2021). Artificial Fingerprinting for Generative Models: Rooting Deepfake Attribution in Training Data. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Montreal, QC, Canada, 14428-14437. https://doi.org/10.1109/ICCV48922.2021.01418

Zegar, J. S. (2012). Economic competitiveness versus social competitiveness in agriculture. Research Papers of Wrocław University of Economics, 246, 563-572.

Zielińska-Chmielewska, A. (2020). Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce. Poznań: Poznań University of Economics and Business Press. (in Polish).

Żuchowski, J. (2001). Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska. Aspekty towaroznawcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.