Development barriers of agricultural biogas plants in Poland
PDF

Keywords

barriers
development
agricultural biogas plants
Poland

How to Cite

Bednarek, A., Klepacka, A., & Siudek, A. (2023). Development barriers of agricultural biogas plants in Poland . Economics and Environment, 84(1), 229–258. https://doi.org/10.34659/eis.2023.84.1.528

Abstract

The article aims to identify barriers related to developing agricultural biogas plants in Poland. The secondary data was supplemented by primary data from a questionnaire conducted among employees of an enterprise whose biogas production is one of the elements of the circular economy. The results of the research revealed that the majority of respondents indicated external, systemic and developmental obstacles. The largest percentage of responses concerned the lack of stable legal regulations in the scope of renewable energy sources, including biogas plants, and the lack of programs financing the construction of agricultural biogas plants. Moreover, the respondents pointed to the proposals that could improve the development of agricultural biogas plants in the future. The respondents considered updating and ensuring the profitability of investments in the situation of significantly higher expenditures, growing costs of business and debt servicing through the reference price as a significant motivator, as well as inclusion in the support system of tariffs guaranteeing a stable income for at least 15 years. Barriers to developing agricultural biogas plants in Poland remain unchanged, and the awareness of the positive impact of agricultural biogas plants on many levels is still very low.

https://doi.org/10.34659/eis.2023.84.1.528
PDF

References

ACCREO. (2022, June 15). Wsparcie dla przedsiębiorstw z Krajowego Planu Odbudowy. https://accreo.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-krajowego-planu-odbudowy/

Aromiński, K. (2017, June). Opodatkowanie biogazowni. https://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/opodatkowanie-biogazowni/

Biomass Media Group. (2020). Biogaz w Polsce – raport 2022. https://magazynbiomasa.pl/biogaz-w-polsce-raport-2020-kompendium-dla-inwestorow-i-specjalistow/

Bond, T., & Templeton, M. R. (2011). History and future of domestic biogas plants in the developing world. Energy for Sustainable Development, 15(4), 347-354. https://doi.org/10.1016/j.esd.2011.09.003

Ceny rolnicze. (2022, May 14). Niewykorzystany potencjał biogazowni. Protesty społeczne i brak przychylności urzędników. https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/produkcja-roslinna/biomasa/26991-niewykorzystany-potencjal-biogazowni-protesty-spoleczne-i-brak-przychylnosci-urzednikow

Chasnyk, O., Sołowski, G., & Shkarupa, O. (2015). Historical, technical and economic aspects of biogas development: Case of Poland and Ukraine. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, 227-239.

Checchi, F., Traverso, P. G., Mata-Alvarez, J., Clancy, J., & Zaror, C. (1988). State-of-the-art of R&D in the anaerobic digestion process of municipal solid waste in Europe. Biomass, 16, 257-284.

Eurobserv’er. (2020). Biogas barometer 2020. https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2020/

European Biogas Association. (2022, September 14). Biogas and Biomethane in a nutshell. https://www.europeanbiogas.eu/benefits/

Filipiak, I. (2020). Finansowanie inwestycji biogazowych. Raport biogaz w Polsce. Polski Fundusz Rozwoju.

Ginalski, Z. Substraty dla biogazowni rolniczych. CDR O/Radom. https://cdr.gov.pl/pol/OZE/substraty.pdf

Globenergia. (2022, July 20). Gdyby nie odmowy przyłączenia, w Polsce byłoby 50 GW OZE! https://globenergia.pl/gdyby-nie-odmowy-przylaczenia-w-polsce-byloby-50-gw-oze/

Główny Urząd Statystyczny. (2021). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2020,6,14.html

Gostomczyk, W. (2017). Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – ujęcie ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 48-64. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.26

Gram w zielone. (2013, July 24). Fiasko rządowego programu rozwoju biogazowni rolniczych. https://gramwzielone.pl/bioenergia/7456/fiasko-rzadowego-programu-rozwoju-biogazowni-rolniczych

Gram w zielone. (2022, June 28). Ułatwienia dla biogazu i biometanu. Rząd ma nowe propozycje. https://www.gramwzielone.pl/bioenergia/108270/ulatwienia-dla-biogazu-i-biometanu-rzad-ma-nowe-propozycje

Grzybek, A., Ćwil, M., Ginalski, Z., Raczkiewicz, D., & Starościk, J. (2020). Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Warszawa. https://ksow.pl/files/Bazy/Biblioteka/files/Energia.pdf

Igliński, B., Piechota, G., Iwański, P., Skarzatek, M., & Pilarski, G. (2020). 15 Years of the Polish agricultural biogas plants: their history, current status, biogas potential and perspectives. Clean Technologies and Environmental Policy, 22, 281–307. https://doi.org/10.1007/s10098-020-01812-3

Ignaciuk, W., & Sulewski, P. (2021). Conditions of development of the agricultural biogas industry in Poland in the context of historical experiences and challenges of the European Green Deal. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics, 368(3), 55-77. https://doi.org/10.30858/zer/140413

Kisiel, R., Stolarski, M., Szczukowski, R., & Tworkowski, J. (2006). Biomasa pozyskiwana z gruntów rolniczych źródłem energii. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics, 309(4), 90-101.

Klepacka, A. (2019). Determinants of growth of selected renewable energy types within the context of sustainable development. Wieś i Rolnictwo, 1(182), 63-86.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (2020, July 29). Biogazownie na rzecz rozwoju rolnictwa. https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/biogazownie-na-rzecz-rozwoju-rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (2022a, July 1). O aktualnych wyzwaniach dla rolnictwa podczas Europejskiego Forum Rolniczego. https://www.kowr.gov.pl/index.php/en/biuro-prasowe/aktualnosci/o-aktualnych-wyzwaniach-dla-rolnictwa-podczas-europejskiego-forum-rolniczego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (2022b, November 11 ). Rejestr wytwórców biogazu rolniczego. https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/biogaz-rolniczy/wytworcy-biogazu-rolniczego/rejestr-wytworcow-biogazu-rolniczego

Krzemiński, J. (2014, January 28). Sejm przywrócił żółte certyfikaty. Biogazownie rolnicze znów będą rentowne. https://gramwzielone.pl/bioenergia/9360/sejm-przywrocil-zolte-certyfikaty-biogazownie-rolnicze-znow-beda-rentowne

Lajnert, R. (2022, September 15). Powstanie nowa biogazownia w Polsce. Instytut technologii paliw i energii. https://www.ichpw.pl/blog/2022/04/28/powstanie-nowa-biogazownia-w-polsce/

Magazyn Biomasa. (2022a). Biogaz i biom etan. Poradnik inwestora, 88(7).

Magazyn Biomasa. (2022b). Rynek BioLng. Poradnik inwestora, 88(7).

Mateescu, C., Băran, G., & Băbuţanu, C. A. (2008). Opportunities and barriers for development of biogas technologies in Romania. Environmental Engineering and Management Journal, 7(5), 603-607.

Mikołajczak, J., Wróbel, B., & Jurkowski, A. (2009). Możliwości i bariery w produkcji biogazu z biomasy trwałych użytków zielonych w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary wiejskie, 2(26), 139-155.

Ministerstwo Aktywów Państwowych. (2019). Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu

Ministerstwo Gospodarki. (2010). Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Warszawa. https://pigeor.pl/media/js/kcfinder/upload/files/Kierunki-Rozwoju-Biogazowni-Rolniczych-w-Polsce-na-lata-2010-2020.pdf

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. (2021, November 23). Podpisano „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-na-rzecz-rozwoju-sektora-biogazu-i-biometanu

Mittal, S., Ahlgren, E. O., & Shukla, P. R. (2018). Barriers to biogas dissemination in India: A review. Energy Policy, 112, 361-370.

Monjurul Hasan, A. S. M., Md Ahsan, K., Md Tanbhir, H., Johansson, M. T., & Thollander, P. (2022). Drivers and barriers to the implementation of biogas technologies in Bangladesh. Biofuels, 13(5), 643-655. https://doi.org/10.1080/17597269.2020.1841362

Narodowy Bank Polski. (2022, November 7). Tabela nr 215/A/NBP/2022. https://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html

Nevzorova, T., & Kutcherov, V. (2019). Barriers to the wider implementation of biogas as a energy source: A state-of-the-art review. Energy Strategy Reviews, 26, 100414.

NIK. (2017, April 18). NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-gospodarowania-przestrzenia-gmin.html

NIK. (2018). Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Informacja o wynikach kontroli. Departament Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji. KGP.430.022.2017. Nr ewid. 171/2017/P/17/020/KGP. https://www.nik.gov.pl/plik/id,18357,vp,20955.pdf

NIK. (2021). Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii. Informacja o wynikach kontroli. Departament Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji. KGP.430.014.2020. Nr ewid. 190/2020/P/20/016/KGP.

Nikiciuk, M. (2019). Potencjał ekologiczny i pro wzrostowy sektora biogazowi rolniczych w województwie podlaskim. In E. Gruszewska & M. Roszkowska (Eds.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, t. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne (pp.98-117). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/7992

Palusiński, B. (2016, July 30). Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – konsekwencje dla odbiorców końcowych. https://www.eecc.eu/blog/2016/06/30/nowelizacja-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-konsekwencje-dla-odbiorcow-koncowych

Pawlak, J. (2013). Biogaz z rolnictwa – korzyści i bariery. Problemy Inżynierii Rolniczej VII–IX, 3(81), 99–108.

PIGEOR. (2015). Biogaz. https://www.pigeor.pl/biogaz

Polskie Sieci Energetyczne. (2021). Kto jest kim w inwestycji? https://liniaostrolekastanislawow.pl/kto-jest-kim-w-inwestycji/

Powałka, M., Klepacka, A. M., Skudlarski, J., & Golisz, E. (2013). Aktualny stan sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(28), 203-212.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu (2021/2006(INI)). (2021). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_PL.html

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. (Regulation of the Minister of Climate and Environment on the reference price of electricity from renewable energy sources in 2021 and the periods applicable to producers who won auctions in 2021). (Dz. U. z 2021 r. poz. 722). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000722

Schievano, A., Adani, F., Tambone, F., D’Imporzano, G., Scaglia, B., & Genevini, P. L. (2009). What is the digestate? Anaerobic digestion: opportunities for agriculture and environment. https://www.researchgate.net/publication/237805800_WHAT_IS_THE_DIGESTATE

Sekuła, A. (2005). Bariery rozwoju lokalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, 401, 587-600.

Situmeang, R., Mazancová, J., & Roubík, H. (2022). Technological, Economic, Social and Environmental Barriers to Adoption of Small-Scale Biogas Plants: Case of Indonesia. Energies, 15(14), 5105. https://doi.org/10.3390/en15145105

Sulewski, P., Majewski, E., & Wąs, A. (2016). Uwarunkowanie ekonomiczno – prawne i opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(346), 119-143.

Szkwarek, W. (2021, November 22). Polskie biogazownie w tyle. Szansa na dogonienie Niemiec? https://www.wnp.pl/energetyka/polskie-biogazownie-w-tyle-szansa-na-dogonienie-niemiec,507076.html

Szwarc, P. (2021, December 18). Dodatkowe wsparcie dla biogazowni i hydroelektrowni. Pozostało niewiele czasu. https://www.gramwzielone.pl/bioenergia/107008/dodatkowe-wsparcie-dla-biogazowni-i-hydroelektrowni-pozostalo-niewiele-czasu

Teraz Środowisko. (2022, March 17). Opinia IEO o projekcie nowelizacji ustawy o OZE. Wojna w Ukrainie zmusza do jego rewizji. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/opinia-IEO-projekt-nowelizacja-ustawa-OZE-wojna-11607.html

TGE. (2022a). Prawa majątkowe. https://www.tge.pl/prawa-majatkowe-rpm?dateShow=26-07-2022&dateAction=&display=1

TGE. (2022b). Dane statystyczne. https://www.tge.pl/dane-statystyczne

Urząd Regulacji Energetyki. (2018, July 30). Systemy FIT i FIP - nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7636,Systemy-FIT-i-FIP-nowe-formy-wsparcia-wytwarzania-energii-elektrycznej-z-odnawia.html

Urząd Regulacji Energetyki. (2022, April 12). Instalacje odnawialnych źródeł energii- stan na 31.12.2021 r. https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/8108,Instalacje-odnawialnych-zrodel-energii-stan-na-31-grudnia-2021-r.html

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Act of April 10, 1997 - Energy law). (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970540348/U/D19970348Lj.pdf

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Act of February 10, 2017 on the National Support Center for Agriculture). (Dz. U. z 2017 r. poz. 623). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000624/T/D20170624L.pdf

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Act of January 12, 1991 on local taxes and fees). (Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910090031/O/D19910031.pdf

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Act of February 20, 2015 on renewable energy sources). (Dz. U. z 2015 r. poz. 478). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/T/D20150478L.pdf

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Act of 22 June 2016 amending the Act on Renewable Energy Sources and some other acts). (Dz. U. z 2016 r. poz. 925). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/925

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Act of March 27, 2003 on spatial planning and development). (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030800717/U/D20030717Lj.pdf

Wawer, M. (2016). Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny? https://www.cdr.gov.pl/pol/projekty/AZE/prezentacje/ERSCG_Kielce.pdf

WNP. (2014, August 8). Ceny żółtych certyfikatów dość blisko opłaty zastępczej. https://www.wnp.pl/energetyka/ceny-zoltych-certyfikatow-dosc-blisko-oplaty-zastepczej,231854.html

Yousuf, A., Khan, M. R., Pirozzi, D., & Ab Wahid, Z. (2016). Financial sustainability of biogas technology: Barriers, opportunities, and solutions. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(9), 841-848. https://doi.org/10.1080/15567249.2016.1148084

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.