Water and wastewater management in a small tanning facility
PDF

Keywords

tannery
industrial effluent
chrome
industrial production

How to Cite

Dziadel, M., & Ignatowicz, K. (2022). Water and wastewater management in a small tanning facility. Economics and Environment, 82(3), 269–285. https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.493

Abstract

This paper presents a tannery industry's water and wastewater management problem. Information has been collected on the volume of water demand and, consequently, wastewater generation in these plants. This made it possible to relate them to the values generated by one of the smaller tanning plants located in Poland. The concentration of the pollutants contained in this wastewater, mainly chromium, was also determined from the study. Management of wastewater is a financial nuisance for small plants. The need to conclude contracts with specialized treatment plants, storage and long-distance transport of sewage, also by the respective companies, generates considerable costs, which may be a limiting factor of the willingness to invest in production. Wort reuse reduces the cost of purchasing chromium as a bath ingredient, reduces the frequency of waste disposal and significantly reduces company costs.

https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.493
PDF

References

Aguilar-Ascón, E., Marrufo-Saldañ, L., & Neyra-Ascón, W. (2019). Reduction of Total Chromium Levels from Raw Tannery Wastewater via Electrocoagulation using Response Surface Methodology. Journal of Ecological Engineering 2019, 20(11), 217-224. https://doi.org/10.12911/22998993/113191

Bartkiewicz, B., & Umiejewska, K. (2010). Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bień, J. B., Sobik-Szołtysek, J., Wystalska, K., Kowalczyk, M., & Kamizela, T. (2019). Unieszkodliwianie ścieków przemysłowych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Bień, J., Celary, P., & Wystalska, K. (2017). The Problems in Achieving Sustainable Development in the Tannery Industry in regard to Sewage Sludge Management. Journal of Ecological Engineering 2017, 18(6), 13-20. https://doi.org/10.12911/22998993/76901

Celary, P., & Sobik-Szołtysek, J. (2014). Witryfikacja osadów ściekowych z przemysłu garbarskiego ze stłuczką szklaną. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(3), 449-457. https://ios.is.pcz.pl/images/ios_repo/2014/zeszyt3/2014_nr3_10-Celary_Sobik-Szoltysek_po_weryf.pdf

Chmielowski, K. (2019). Woda i ścieki z przemysłu garbarskiego. Przegląd Komunalny nr 1/2019, 28-31.

Christopher, J. G., Kumar, G., Tesema, A. F., Thi, N. B. D., Kobayashi, T., & Xu, K. (2016). Bioremediation for Tanning Industry: A Future Perspective for Zero Emission. Management of Hazardous Wastes. Ed.: Hosam Saleh. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/63809

Dziadel, M., & Ignatowicz, K. (2022). Assessment of the Quality of Wastewater Generated During Production at a Tannery Plant. Journal of Ecological Engineering 2022, 23(5), 109-115. https://doi.org/10.12911/22998993/147253

Famielec, S. (2014). Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania. [Doctoral dissertation]. Politechnika Krakowska. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/26291/file/suwFiles/FamielecS_ProcesSpalania.pdf

GUS. (2019). Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. https://stat.gov.pl/

GUS. (2021). Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. https://stat.gov.pl/

Główny Urząd Statystyczny. (2022, April 24). Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2018. Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujące prowadzenie działalności według stanu na 31 XII 2018 r. Rejestr Regon, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2018,7,6.html

Główny Urząd Statystyczny. (2022, April 24). Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2019. Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujące prowadzenie działalności według stanu na 31 XII 2019 r. Rejestr Regon, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html

Główny Urząd Statystyczny. (2022, April 24). Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2020. Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujące prowadzenie działalności według stanu na 31 XII 2020 r. Rejestr Regon, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2020,7,8.html

Główny Urząd Statystyczny. (2022, April 24). Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2021. Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujące prowadzenie działalności według stanu na 31 XII 2021 r. Rejestr Regon, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2021,7,9.html

Główny Urząd Statystyczny. (2022, April 24). Produkcja sprzedana przemysłu według sekcji i działów PKD – dane ogólnopolskie. Dziedzinowa Baza Wiedzy, System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD). http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx

Ignatowicz, K. (2009). Occurrence Study of Agro-Chemical Pollutants in Waters of Suprasl Catchment. Archives Of Environmental Protection 35(4), 69-77. https://journals.pan.pl/Content/122976/PDF/8_AE_VOL_35_4_2009_Ignatowicz_Occurrence.pdf

Ignatowicz, K. (2011). Metals content chosen for environmental component monitoring in graveyards, Fresen. Environ. Bull. 20 (1a), 270-273.

Joint Research Center. (2013). Institute for Perspective Technological Studies, Rydin, S., Delgado Sancho, L., Canova, M., et al., Best available techniques (BAT) reference document for tanning of hides and skins: Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (integrated pollution prevention and control), Publications Office, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c9c39631-f89f-4bff-a154-fa82f8f8b569/language-en

Karamus, Ł. (2017). Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja. Krosno: Wydawnictwo KaBe.

Lenort, R., Stas, D., Wicher, P., Holman, D., & Ignatowicz, K. (2017). Comparative Study of Sustainable Key Performance Indicators in Metallurgical Industry. Rocznik Ochrona Środowiska. 19, 36-51. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-13d61384-0dac-4bc9-b249-954ed049799b.

Lozowicka, B., Kaczynski, P., Szabunko, J., Ignatowicz, K., Warentowicz, D., & Lozowick, J. (2016). New rapid analysis of two classes of pesticides in food wastewater by quechers-liquid chromatography/mass spectrometry. Journal of Ecological Engineering 17 (3), 97-105.

Malovanyy, M., Palamarchuk, O., Trach, I., Petruk, H., Sakalova, H., Soloviy, K., Vasylinych, T., Tymchuk, I., & Vronska, N. (2020). Adsorption Extraction of Chromium Ions (III) with the Help of Bentonite Clays. Journal of Ecological Engineering 2020, 21(7), 178-185. https://doi.org/10.12911/22998993/125545

Manjushree, Ch., Mostafa, M. G., Tapan Kumar Biswas, Mandal, A., Kumar & Saha, A. (2015). Characterisation of the Effluents from Leather Processing Industries Environ. Process., 2, 173-187. https://doi.org/10.1007/s40710-015-0065-7

Mendrycka, M., & Stawarz, M. (2012). Zastosowanie biopreparatu wspomagającego oczyszczanie ścieków garbarskich osadem czynnym. Inżynieria Ekologiczna, Nr 28, 2012, 43-56. https://bibliotekanauki.pl/articles/400030

Monitoring Branżowy 2q20. Analizy Sektorowe. (2020). Kwartalnik Branżowy 2q20 (210). Departament Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski SA. http://www.pkobp.pl/media_files/737bbdc7-0d0e-42ff-a9ec-25ae1e1e45d8.pdf

Monitoring Branżowy 4q20. Analizy Sektorowe. (2021). Kwartalnik Branżowy 4q20 (212). Departament Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski SA. https://www.pkobp.pl/media_files/14d530ad-68f4-4f8f-a3e3-8a296eaa7ba5.pdf

Przywara, L. B. (2017). Alternative Treatment Strategy for Different Streams of Tannery Wastewater. Journal of Ecological Engineering 2017, 18(4), 160-168. https://doi.org/10.12911/22998993/74286

Rüffer, H., & Rosenwinkel, K. H. (1998). Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO.

Śmiechowski, K., Werpachowski, W., & Żarłok, J. (2009). Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w przemyśle lekkim na przykładzie garbarni. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Szalińska, E. (2002). Przemiany chromu w środowisku wodnym zanieczyszczonym ściekami garbarskimi. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Wieczorek-Ciurowa, K., Famielec, S., Fela, K., & Woźny, Z. (2011). Proces spalania odpadów przemysłu garbarskiego. CHEMIK 2011, 65, 10, 917-922.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.