Profesor BAZYLI POSKROBKO (1941-2021)

W dniu 28 października 2021 roku zmarł Profesor dr hab. inż. Bazyli Poskrobko – Fundator Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz wieloletni redaktor naczelny Czasopisma „Ekonomia i Środowisko”.

Redakcja Czasopisma w numerze 3(78) publikuje artykuł pro memoria poświęcony Profesorowi, autorstwa T. Borysa, S. Czai i B. Fiedora.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i naszej pamięci.

 

Elżbieta Broniewicz

redaktor naczelna

Czasopisma „Ekonomia i Środowisko”