Kobyłka, A., and B. Sawicki. “UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, vol. 56, no. 1, Jan. 2016, p. 15, https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/311.