Chodkowska-Miszczuk, J., S. Środa-Murawska, and J. Biegańska. “ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO”. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, vol. 56, no. 1, Jan. 2016, p. 20, https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/309.