[1]
A. Kobyłka and B. Sawicki, “UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”, EiŚ, vol. 56, no. 1, p. 15, Jan. 2016.