[1]
J. Chodkowska-Miszczuk, S. Środa-Murawska, and J. Biegańska, “ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO”, EiS, vol. 56, no. 1, p. 20, Jan. 2016.