Chodkowska-Miszczuk, J., Środa-Murawska, S. and Biegańska, J. (2016) “ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO”, Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment, 56(1), p. 20. Available at: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/309 (Accessed: 14 August 2022).