Chodkowska-Miszczuk, Justyna, Stefania Środa-Murawska, and Jadwiga Biegańska. 2016. “ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO”. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment 56 (1):20. https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/309.