Chodkowska-Miszczuk, J., Środa-Murawska, S., & Biegańska, J. (2016). ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, 56(1), 20. Retrieved from https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/309