(1)
Kobyłka, A.; Sawicki, B. UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. EiŚ 2016, 56, 15.