(1)
Chodkowska-Miszczuk, J.; Środa-Murawska, S.; Biegańska, J. ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO. EiS 2016, 56, 20.