[1]
Chodkowska-Miszczuk, J., Środa-Murawska, S. and Biegańska, J. 2016. ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO. Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment. 56, 1 (Jan. 2016), 20.