• Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
  • email: czasopismo@fe.org.pl
  • tel. +48 85 744 60 96

Reviewers

Recenzenci


2016
dr hab. prof. WSB Arnold Bernaciak • prof. dr hab. Janina Borysiak • dr hab. prof. UŁ Małgorzata
Burchard-Dziubińska • dr hab. Maciej Fic • dr inż. Joanna Godlewska • prof. dr hab.  Kazimierz Górka 
• dr Aldona Harasimowicz • dr hab. Mikołaj Jalinik • dr hab. inż. prof. PB Andrzej Kobryń • dr hab. inż. Zofia Kołoszko- Chomentowska • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski • dr hab. prof. US Barbara Kryk
• dr inż. Monika Latkowska • dr hab. Damian Łowicki • dr hab. Piotr Matczak • dr Łukasz Mikuła
• prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski • prof. dr hab. Andrzej Mizgajski • dr hab. inż. prof. UAM Jan
Piekarczyk • dr hab. Dariusz Pieńkowski • dr hab. inż. Tadeusz Pindór  • prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko • dr inż. Tomasz Poskrobko • dr hab. inż. Jolanta Prusiel • dr Sylwia Słupik • dr Małgorzata Stępniewska • dr Iwona Szumacher • dr Wojciech Zbaraszewski  • dr hab. Anetta Zielińska 


2015
dr hab. prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska • dr hab. prof. US Augustyna Burlita • dr inż. Maciej Cygler •  dr hab. inż. prof. PB Joanna Ejdys •  prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka • dr Aldona Harasimowicz • dr hab. Mikołaj Jalinik •  dr hab. prof. UwB Dariusz Kiełczewski • dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska • dr hab. prof. UP Eugeniusz Kośmicki • dr hab. prof. US Barbara Kryk • dr Magdalena Ligus • prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko • prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko • dr Ksymena Rosiek • dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko • dr hab. Anetta Zielińska

2014
prof. dr hab. Waldemar Gos 
prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek prof. dr hab. Jerzy Solon prof. dr hab. Ewa Roo-Zielińska prof. dr hab. Andrzej Mizgajski dr Małgorzata Stępniewska dr Jakub Kronenbergdr hab. Zbigniew Zwoliński dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisieldr hab. prof. US Augustyna Burlitadr hab. prof. PB Joanna Ejdys dr hab. Piotr Małecki dr hab. Małgorzata Mazurekdr hab. Jerzy Śleszyński dr hab. Dariusz Kiełczewski dr hab. Arnold Bernaciak dr Elżbieta Broniewicz dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko dr Dariusz Pieńkowski dr Damian Łowicki

2013
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis 
prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki  prof. dr hab. inż. Jozefa Wiater prof. dr hab. inż. Andrzej Krolikowski prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich dr hab. prof. US Marian Malickidr hab. prof. US Iwona Foryś dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz dr hab. prof. US Augustyna Burlita dr hab. prof. UR w Krakowie Łukasz Popławski dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM  dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PKdr hab. Grażyna Łaska dr hab. Eugeniusz Kośmicki dr hab. Dariusz Kiełczewski prof. UwB